I faza uređenja rekreacijske zone Valpereri

Radovima izgradnje rekreacijske zone Valpereri predviđa se uređenje gradske zelene površine južno od novo-izgrađenog područnog dječjeg vrtića i jaslica ”Valbruna”.
Radi se o velikom zahvatu, površine cca 7.200 m², od čega se pješačke staze prostiru na površinu od 2.300 m², a dječja igrališta se prostiru na površini od 420 m².

Sadržajno, rekreacijska zona je koncipirana sa tri skupine dječjih igrališta raspoređenih po dobnoj skupini djece te uređenim sportsko-rekreativnim igralištem.

U prvoj fazi zona će se krajobrazno urediti. Naime, krajobraznim projektom previđeni su drvoredi pinjola, lipe i graba te druge stablašice kao i komplementarne kompozicije, točnije potezi grmova niskog i srednjeg rasta te travnatih površina koji dodatno u percepcijskom smislu markiraju značajna čvorišta, smjerove i funkcije sa raznolikošću  forma, boja i tekstura. Ovime se, drugim riječima, stvara jedan novi gradski park.

Vrijednost investicije ove prve faze je  3.000.000,00 kn.