Uređenje okoliša i odvodnja oborinskih voda Talijanske osnovne škole “Bernardo Benussi”

Radovima investicijskog održavanja u TOŠ „Bernardo Benussi“ na istočnom pročelju izgrađena je terasa i izvedeni su potrebni radovi na sustavu oborinske odvodnje.

Izvođač radova: Benčić  d.o.o., Rovinj
Ukupna vrijednost radova: 69.090,40 kn + PDV


Fotografija izgrađene terase T.O.Š. Bernardo Benussi