Sanacija crkvice Sv. Ciprijana

Crkvica sv. Ciprijana, nalazi se sjeveroistočno od Rovinja i potječe iz XII. stoljeća.
Ruševno stanje crkvice (ugrožena stabilnost južnog zida, urušeni krov, oštećenja zidova i dijela apside) zahtijevalo je temeljitu obnovu koja je trajala od 2014. do 2016. godine.
Sanacija crkvice obuhvaćala je izradu novog temelja južnog zida i dijela apside te njihovo ponovno zidanje, sanaciju luka apside, uređenje krune obodnih zidova, ojačanje spojeva nosivih zidova, obnovu krovišta, kamenih erti, vrata i prozora te uređenje okoliša.

Troškove sanacije sufinanciralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Izvođač radova: Kapitel d.o.o., Žminj
Ukupna vrijednost radova: 375.200,08 kn + PDV


Fotografija crkvice Sv. Ciprijana prije obnove i tlocrt


Fotografije obnovljene crkvice Sv. Ciprijana