Rekonstrukcija raskrižja Istarska ulica – Omladinska ulica sa odvodnjom oborinskih voda i javnom rasvjetom

Rekonstrukcijom je obuhvaćeno pretvaranje postojećeg četverokrakog raskrižja u kružno raskrižje radi poboljšanja prometne protočnosti istog. Na ulazima i izlazima iz kružnog raskrižja izvedeni su razdjelni otoci, osim u ulici V. Rosetto koja je pretvorena u jednosmjernu. Sve postojeće pješačke komunikacije su zadržane i uklopljene u novu geometriju križanja te opremljene propisanim elementima za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Izvođač radova: Cesta d.o.o., Pula
Ukupna vrijednost radova: 302.137,12 kn + PDV


Fotografija i prometno rješenje kružnog raskrižja Istarska-Omladinska ulica