I. faza rekonstrukcije kazališta Gandusio

Kazalište „Gandusio“ nalazi se unutar kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno, koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara,  te ima status pojedinačno zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra. Radovi na rekonstrukciji Kazališta izvode se sukladno uvjetima konzervatorskog odjela u Puli.

U prvoj fazi rekonstrukcije obnovljena je vanjska stolarija na sjevernom, istočnom i zapadnom pročelju, a u tijeku je druga faza radova koja obuhvaća obnovu žbuke sa izvornim kanelurama na sva četiri pročelja te bojanje sjevernog, istočnog i zapadnog pročelja.

I faza
Izvođač radova: Kapitel d.o.o., Žminj
Ukupna vrijednost radova: 323.884,01 kn + PDV

II faza
Izvođač radova: Kapitel d.o.o., Žminj
Ugovorena vrijednost radova: 1.316.349,00 kn + PDV


Rekonstrukcija pročelja Kazališta „Gandusio“ – pogled