Izvanredno održavanje ulice Stanka Pauletića

Ulica Stanka Pauletića pristupna je ulica OŠ Jurja Dobrile i sportskoj dvorani „Valbruna“.

Radovima izvanrednog održavanja formiran je jednostrani nogostup minimalne širine 2.0 m, izvedeno je ugibalište za autobuse i postavljena je odgovarajuća prometna oprema za smirivanje kolnog prometa, a sve u cilju postizanja veće sigurnosti prometa u zoni.

Kolnik dijela ulice je obnovljen, a uz zapadni rub kolnika izvedena je kamena bankina.

Izvođač radova: Obrt Gajanakop, Vodnjan
Ukupna vrijednost radova: 581.648,25 kn + PDV


Fotografija autobusnog ugibališta u Ulici Stanka Pauletića