Investicijsko održavanje Osnovne škole Jurja Dobrile

Radovi investicijskog održavanja u 2016. godini na objektu OŠ Jurja Dobrile obuhvatili su sanaciju dijela krova te sanaciju dijela centralnog grijanja škole.

Izvođač radova: Obrt Duranka, Rovinjsko selo i HETA d.o.o.. Pazin
Ukupna vrijednost radova: 135.431,29 kn + PDV


Fotografije saniranog dijela krova O.Š. Jurja Dobrile