I faza uređenja plaže Val de lesso

Prva faza uređenja plaže Val de Lesso, koja treba biti okončana do kraja svibnja 2017. godine, obuhvaća uređenje objekata komunalne infrastrukture odnosno pješačke staze sa prilazima plaži te uređenje sekundarne plaže i hortikulturno uređenje zone.

Proračunom su za predmetni zahvat planirana sredstva u iznosu od 2,1 milijun kuna, od čega se 700.000,00 kn sufinancira sredstvima Ministarstva turizma.

Prvom  fazom uređenja obuhvaćeni su sljedeći radovi:

  • izgradnja obalne šetnice od betonskih opločnika, širine 3 m i dužine 170 m;
  • izrada platoa za kemijske toaletne kabine, površine za svlačionice, zone za spasilačku službu, pristupe plaži sa 6 stubišta i rampom za pristup osoba s invaliditetom odnosno smanjene pokretljivosti;
  • izrada obalnog potpornog zida u armiranom betonu i s oblogom od kamena;
  • izrada betonskog sunčališta prilagođenog osobama s invaliditetom odnosno smanjene pokretljivosti;
  • sadnja stablašica, visokog grmlja i trajnica te sjetva travnjaka u zelenim potezima između obalnog zida i šetnice te
  • sadnja drvoreda pinija uz šetnicu, dok se većina postojećih stablašica zadržava.

Od opreme planira se nabava i ugradnja klupa, stalaka za bicikle, tornja za spasioca te kabina za presvlačenje.