Zabrana gradnje tijekom turističke sezone

Grad Rovinj-Rovigno je Odlukom o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi (SNGL broj 05/04, 01/08 i 05/10) odredio razdoblje kalendarske godine i zone na području Grada Rovinja-Rovigno gdje se u tom razdoblju privremeno zabranjuje izvođenje pojedinih građevinskih radova.

Zabrana se odnosi na građevinske radove u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza kalendarske godine unutar naselja obuhvaćenih Genrelanim urbanističkim planom Grada Rovinja-Rovigno (Sl.gl. br. 7a/06, 03/08, 02/13), te naselja Cocaletto i Rovinjsko Selo, izuzev gospodarske zone Gripole-Spine, te dijelova neizgrađenih stambenih naselja koja su u fazi izgradnje, a nemaju u neposrednom okruženju postojeće objekte koji se koriste.

Iznimno mogu se izvoditi slijedeći građevinski radovi :

  • interventni radovi na sanaciji objekata komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova ili zbog drugih hitnih razloga,
  • dovršenje završnih radova na uređenju i sanaciji javnih i zelenih površina te objekata i uređaja komunalne infrastrukture, ako zatečeno stanje neposredno pred početak zabrane gradnje narušava estetski izgled naselja ili onemogućuje korištenje javnih i zelenih površina i objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
  • hitna sanacija iznenadno nastalih oštećenja građevine radi sprječavanja nastanka daljnje štete na građevini, na susjednim građevinama, javnim površinama i komunalnoj infrastrukturi ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš,
  • završni unutrašnji obrtnički radovi u građevini kojima se ne stvara buka i druga onečišćenja izvan građevine pod uvjetom da se izvan građevine ne odlaže građevni materijal i ne upotrebljavaju strojevi koji stvaraju buku i druga onečišćenja,
  • gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene ( dječji vrtić, škola i slično) prema posebnoj odluci Gradskog Poglavarstva
  • sanacija kamenog popločenja povijesne jezgre.