Divlja odlagališta

Ukoliko primijetite nepropisna odlagališta otpada odnosno otpad odbačen u prirodi, molimo odmah prijavite komunalnom redarstvu na 805 220 odnosno na e-adresi redari@rovinj-rovigno.hr. Zahvaljujemo na suradnji.