Odluka o izradi DETALJNOG PLANA UREĐENJA sportsko rekreativne zone Valbruna

Valbruna Valbruna Valbruna
Postojeće stanje Namjena Promet
Valbruna Valbruna Valbruna
Telekomunikacije i elektrika Vodoopskrba i odvodnja Detaljni uvjeti korištenja