GUP Grada Rovinja

Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja
Namjena Gospodarstvo
Promet Energija
Vodoopskrba Odvodnja
Telekomunikacije Mjere posebne zaštite
Zaštita Planovi
Razvoj Pravila
Način gradnje