Planovi čija je izrada u tijeku

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok

Javna rasprava za UPU Valbruna Istok
Službeni glasnik broj 07/16


Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok

Javna rasprava za UPU Lacosercio istok
Službeni glasnik broj 10/16