Predškolski odgoj

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ I JASLICE «NEVEN» ROVINJ
Adresa : Fontera bb
Tel.: 052/811-217, 052/812-513
E-mail: djecji-vrtic-neven@pu.t-com.hr
Web: www.dv-neven.hr

TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ «NARIDOLA» ROVINJ – GIARDINO D`INFANZIA ITALIANO «NARIDOLA» ROVIGNO
Adresa : Matteo Benussi 16
Tel.: 052/830-138
E-mail : dv-gi-naridola@pu.htnet.hr
Web: www.naridola.eu