11.02.2019

Problematika uništavanja javnih površina i tuđe imovine grafitima

Unatoč aktivnostima koje Grad Rovinj-Rovigno provodi zajedno sa rovinjskim osnovnim i srednjim školama sa ciljem osvješćivanja, ponajprije mlađe populacije, ali i svih građana, o štetnosti grafita, svjedoci smo konstantnog uništavanja javnih površina i tuđe imovine upravo raznim grafitima.

Najčešći oblik grafitiranja na koji nailazimo je tag, odnosno ulični potpis koji nema nikakav umjetnički značaj već se koristi učestalo za uništavanje u najvećoj mjeri fasada ali i ostalih sadržaja u gradu (igračke u parkovima, kante za otpad i dr.)..

Kao što smo i u našim kampanjama naglašavali, nije namjera kažnjavati počinitelje ovih neprimjerenih grafita već ciljano edukativno djelovati te ukazati na štetne posljedice ovakvog načina izražavanja.

“Cilj nam je i dalje kroz preventivne edukacije i uključivanje mladih u provedbu antigrafitne kampanje potaknuti iste na razmišljanje o šteti koju stvaraju lokalnoj zajednici.” – istaknuo je gradonačelnik Paliaga.