03.07.2017

POREZ NA NEKRETNINE – Obavijest i javni poziv

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017., propisano je da se od 01. siječnja 2018. mora uvesti porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor. Sukladno čl. 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavati će se na ukupnu neto površinu nekretnine (oporezivog prostora) kao i komunalna naknada.

Uvođenje poreza na nekretnine jedna je od mjera Nacionalnog programa reformi. Porez na nekretnine transformacija je komunalne naknade u porezno davanje.

Predmet oporezivanja su sve nekretnine, koje mogu biti:

  1. stambeni prostor,
  2. poslovni prostor,
  3. garažni prostor,
  4. drugi pomoćni prostori – koji služe glavnom prostoru koji ima svoju svrhu (zajednički dijelovi/ prostorije, ostave, spremišta, ljetne kuhinje, drvarnice)
  5. građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  6. neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja – izdani akti, ruševina i započeta gradnja.

Predmet oporezivanja su sve nekretnine, uključivši i nekretnine izgrađene izvan područja naselja, odnosno nekretnine izgrađene na poljoprivrednom i dr. zemljištu.

Porezni obveznik može biti:

  1. vlasnik nekretnine (tzv. samostalni posjednik)
  2. korisnik nekretnine (tzv. nesamostalni posjednik) – ako je porezna obveza pravnim poslom prenesena na njega (npr. zakupnik, najmoprimac). Porezni obveznik može biti nesamostalni posjednik i u slučaju ako se koristi nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je vlasnik nepoznat.

Osnovna razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što se, uz dosadašnji koeficijent namjene (Kn) i koeficijent zone (Kz), za obračun poreza na nekretnine mora koristiti i koeficijent stanja (Ks) nekretnine te koeficijent dobi nekretnine (Kd).

Za obračun poreza na nekretnine koristiti će se i dalje ukupna neto podna površina nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te stvarna površina ukoliko se radi o zemljištu.

Grad Rovinj-Rovigno u obavezi je ustrojiti i voditi Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Radi ustroja točne Evidencije i kontrole podataka, a sukladno čl.59.st.2. Zakona o lokalnim porezima, sa ciljem ispravnog obračuna porezne obaveze,

POZIVAMO SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE NA PODRUČJU GRADA ROVINJA-ROVIGNO

da u što kraćem roku dostave potrebne podatke. Podaci se dostavljaju na predviđenim obrascima u nastavku, i to za svaku nekretninu zasebno:

  1. Porez na nekretnine – stambeni prostor/neizgrađeno zemljište
  2. Porez na nekretnine – poslovni prostor

Ukoliko se traženi podaci NE DOSTAVE u roku do 31. LISTOPADA 2017. ili ako se BITNO RAZLIKUJU od podataka kojima Grad raspolaže u službenoj evidenciji, porezna obveza će se utvrditi sukladno čl.59. Zakona o lokalnim porezima, primjenom najviših koeficijenata stanja i dobi nekretnine, a koji koeficijenti utječu na konačni obračun poreza.

Popunjeni obrazac možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i opće poslove, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj ili emailom skenirano na adresu: porez.nekretnine@rovinj-rovigno.hr

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr, ili se obratiti službenicima Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i opće poslove na broj tel. 052/ 805-225 odnosno e-mailom na: porez.nekretnine@rovinj-rovigno.hr

GRAD ROVINJ-ROVIGNO – LA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO