09.02.2018

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za kupnju stana iz Programa duštveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca