11.04.2019

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu