07.01.2019

Demant na novinski članak “Privatne iznajmljivače u novoj godini čekaju novi nameti za odvoz smeća, a u nekim se gradovima povećavaju i paušali: PAUŠAL SE POVEĆAVA U PULI I ROVINJU, U POREČU OSTAJE ISTI”

Povodom teksta naslova “Privatne iznajmljivače u novoj godini čekaju novi nameti za odvoz smeća, a u nekim se gradovima povećavaju i paušali: PAUŠAL SE POVEĆAVA U PULI I ROVINJU, U POREČU OSTAJE ISTI“ objavljenog 6. siječnja 2019. godine u tiskanom izdanju i na portalu www.glasistre.hr želimo ukazati na neistinite i netočne informacije koje javnost dovode u zabludu.

Naime, netočna je informacija kako se u tekstu spominje da se u Rovinju povećava paušalni porez po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

Sukladno odredbama Pravilnika o djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, a koji je bio na snazi do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine RH“ br. 106/18), bio je definiran paušalni porez po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu u iznosu od 300,00 kuna po krevetu, odnosno 350,00 kuna po smještajnoj jedinici u kampu.

Koeficijenti područja na kojim se pruža usluga bili su određeni prema pripadnostI naselja u kojemu se usluga pruža, razredu turističkog mjesta prema posebnom propisu i to za naselja razvrstana u razred A turističkog mjesta koeficijent je bio 1,00.

Ako to usporedimo s nacrtom Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, a koja je trenutno na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću http://www.rovinj-rovigno.hr/novosti/nacrt-odluke-o-visini-pausalnog-poreza-za-djelatnosti-iznajmljivanja-i-smjestaja-u-turizmu/ u članku 2. predmetne Odluke definirano je sljedeće:

Članak 2.

(1) Utvrđuje se paušalni porez po krevetu u iznosu od 300,00 kuna te po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj u iznosu od 350,00 kuna, a koji se plaća na području Grada Rovinja-Rovigno, za razred turističkog mjesta A (naselje Rovinj).

(2) Za područje Rovinjskog Sela utvrđuje se koeficijent 0,7 za obračun iznosa iz stavka 1. ovog članka.“

Slijedom navedenoga, vidljivo je da navedena davanja ostaju na razini prethodnog razdoblja, odnosno da se ne povećava paušalni porez po krevetu.