08.11.2017

AKTIVNOSTI SPELEOLOŠKOG DRUŠTVA IZ ROVINJSKOG SELA

Članovi Speleološkog Društva “Gračišće” iz Rovinjskog Sela su, u sklopu programa zaštite i valorizacije speleoloških objekata, postavili mehaničku zaštitu u vidu žičane ograde sa metalnim stupovima, na dva speleološka objekta u Rovinjskom Selu: na Mišetovoj jami i na jami “Kod čistine”. Projekti su realizirani uz materijalnu pomoć Grada Rovinja-Rovigno. Oba speleološka objekta su dubine više od 80 metara, a na ograđene objekte – koji se prethodno istraže i topografski snimaju – postavljaju se informativne table sa izgledom presjeka objekta i slikama iz istoga. Stoga, ne propustite se prošetati prirodom i saznati nešto o prirodnom bogatstvu našeg okruženja!Članovi Speleološkog Društva Gračišće iz Rovinjskog Sela su, u sklopu programa zaštite i valorizacije speleoloških objekata, postavili mehaničku zaštitu u vidu žičane ograde sa metalnim stupovima, na dva speleološka objekta u Rovinjskom Selu: na Mišetovoj jami u 2016. i na jami “Kod čistine” u 2017. godini. Projekti su realizirani uz materijalnu pomoć Grada Rovinja.
Oba speleološka objekta su dubine više od 80 metara. Na ograđene objekte koji se prethodno istraže i topografski snimaju, postavljaju se i informativne table sa izgledom presjeka objekta i slikama iz istoga.

Fotogalerija