Projekti

Gandusio

Kazalište „Gandusio“ nalazi se unutar kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno, koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara,  te ima status pojedinačno zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra. Radovi na rekonstrukciji Kazališta izvode se sukladno uvjetima konzervatorskog odjela u Puli.
U prvoj fazi rekonstrukcije obnovljena je vanjska stolarija na sjevernom, istočnom i zapadnom pročelju, a u drugoj je fazi radova obnovljena žbuka sa izvornim kanelurama na sva četiri pročelja te bojanje sjevernog, istočnog i zapadnog pročelja.

 

 

Crkvica Sv. Ciprijana

Crkvica sv. Ciprijana, nalazi se sjeveroistočno od Rovinja i potječe iz XII. stoljeća.
Ruševno stanje crkvice (ugrožena stabilnosti južnog zida, urušeni krov, oštećenje zidova i dijela apside) zahtijevalo je temeljitu obnovu koja je trajala od 2014. do 2016. godine.
Sanacija crkvice obuhvaćala je izradu novog temelja južnog zida i dijela apside te njihovo ponovno zidanje, sanaciju luka apside, uređenje krune obodnih zidova, ojačanje spojeva nosivih zidova, obnovu krovišta, kamenih erti, vrata i prozora te uređenje okoliša.