Komunalni red

Provodeći nadzor sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik br. 11/16) i Odluke o javnim površinama (Službeni glasnik br. 8/06, 1/08, 2/08, 5/10, 10/14, 4/15, 8/15, 11/16) komunalni redari posebno nadziru:

  • uređenje naselja (uređenje živica, zidova i ograda, održavanje javne rasvjete, urbane komunalne opreme),
  • održavanje čistoće i čuvanje javnih i zelenih površina (čišćenje javnih i zelenih površina, odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala, plakatiranje/oglašavanje i podjela promidžbenog materijala, ostavljanje olupina i tehnički neispravnih vozila-neregistrirana, parkiranje vozila na javnim zelenim površinama i sl.),
  • korištenje javnih površina (postava naprava i prodaja na javnim površinama – kiosci, štandovi, pultovi i dr., ugostiteljske terase, postava skela, privremenih gradilišta, prekopi javnih površina, ostali oblici privremenog korištenja javnih površina),
  • uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina,
  • pravilno (dvojezično, na hrvatskom i talijanskom jeziku) isticanje naziva tvrtki/obrta/javnih ustanova i sl.
  • održavanje odobrenih manifestacija na javnim površinama.