In fase di elaborazione

Odluka o izradi III izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja i s tim u vezi IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja  

AVVISO RELATIVO ALLA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno br. 12/2017


Urbanistički plan uređenja Valbruna istok

Izvješće o javnoj raspravi
Javna rasprava za UPU Valbruna Istok
Službeni glasnik broj 07/16


Urbanistički plan uređenja Lacosercio istok

Izvjesce o javnoj raspravi
Javna rasprava za UPU Lacosercio istok
Službeni glasnik broj 10/16