Mjesni odbori

Radi ostvarivanja prava na neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u Gradu Rovinju-Rovigno, osnovan je Mjesni odbor Rovinjsko Selo.

Nakon provedenih izbora održanih 25. svibnja 2014. godine, 16. lipnja održana je konstituirajuća sjednica Mjesnog odbora Rovinjsko Selo. Od ukupno 1.113 birač, na izborima za MO Rovinjsko Selo,  glasovalo ih je 333, a većina glasova pripala je  IDS-u na čelu sa Vladom Cvitićem – 221 glas, ili 67,2%. Koalicija SDP, HSLS I HNS na čelu sa dr. Nijazom Burgićem, dobila je 66 glasova ili 20,1% glasova, dok je HDZ na čelu sa Ivanom Sakić osvojio 42 glasa ili 12,8%.  Time je IDS dobio četiri mjesta u Vijeću mjesnog odbora, dok je koalicija SDP-HSLS-HNS osvojila jedan mandat.

U Vijeće Mjesnog odbora Rovinjsko Selo ušli su Vlado Cvitić, Emil Radovan, Lorena Munđar i Marko Lavižati (IDS) te dr. Nijaz Burgić (SDP-HSLS-HNS). Za predsjednika je jednoglasno izabran nositelj liste IDS-a Vlado Cvitić.