Stalna radna tijela

Sastav radnih tijela Gradskoga vijeća
Za mandatno razodblje 2013.-2017.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:

 1. Sanja Naiaretto, predsjednica
 2. Petar Radetić, zamjenik predsjednice,
 3. Jadranka Andrijević, član,
 4. Cinzia Ivančić, član,
 5. Evelina Sakić, član.

Odbor za gospodarstvo, financije i proračun:

 1. Petar Macura, predsjednik,
 2. Petar Radetić, zamjenik predsjednika,
 3. Davor Žufić, član,
 4. Robert Mavrić, član,
 5. Filip Šoštarić, član.

Odbor za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

 1. Robert Mavrić, predsjednik,
 2. Bruno Poropat, zamjenik predsjednika,
 3. Milan Mihovilović, član,
 4. Edi Mendica, član,
 5. Borivoj Sapundžić, član.

Odbor za obrazovanje:

 1. Filip Šoštarić,  predsjednik,
 2. Elida Knežević, zamjenica predsjednika,
 3. Tiziana Zovich Stanić, članica,
 4. Viktor Ramaja, član,
 5. Goran Subotić, član.

Odbor za kulturu:

 1. Eda Kalčić, predsjednica,
 2. Petar Macura, zamjenik predsjednice,
 3. Ambretta Medelin, članica,
 4. Nikola Ražov , član,
 5. Bruno Poropat, član.

Odbor za sport:

 1. Tomislav Sošić, predsjednik,
 2. Ivetta Volčić-Žufić, zamjenica predsjednika,
 3. David Modrušan, član,
 4. Edin Cvolić, član,
 5. Filip Šoštarić, član.

Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice:

 1. Ambretta Medelin, predsjednica,
 2. Cinzia Ivančić, zamjenica predsjednice,
 3. Gianclaudio Pellizzer, član,
 4. Maria Tamburini, članica,
 5. Romina Curto, članica.

Odbor za dodjelu nagrade i priznanja:

 1. Jadranka Andrijević, predsjednica,
 2. Evelina Sakić, zamjenica predsjednice,
 3. Milan Mihovilović, član,
 4. Vlado Cvitić, član,
 5. Eda Kalčić, članica.

Odbor za predstavke i pritužbe grada:

 1. Evelina Sakić, predsjednica,
 2. Sanja Naiaretto, zamjenica predsjednice,
 3. Nataša Stojanov, članica,
 4. Abedin Ramadani, član,
 5. Tomislav Sošić, član.

Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku:

 1. Milan Mihovilović, predsjednik,
 2. Vlado Cvitić, zamjenik predsjednika,
 3. Gordan Trojanović, član,
 4. Ivetta Volčić-Žufić, članica,
 5. Elida Knežević, članica.

Odluka o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća grada Rovinja