Pitajte gradske vijećnike

Pišite vašim vijećnicima:
gradskovijece-consigliocittadino@rovinj.hr