Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata

Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata obavlja slijedeće poslove:

  • vođenje investicija građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture, kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i drugih objekata u vlasništvu grada,
  • predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata,
  • izrade projektnih zadataka, pripreme tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata,
  • vođenje poslova oko ishođenja akata za gradnju objekata sukladno zakonu,
  • prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekata za izgradnju i održavanje objekata,
  • obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su Upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik grada Rovinja“ broj 7/10) i drugim propisima, kao i poslove po nalogu Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Upravni odjel ima jednu unutarnju ustrojstvenu jedinicu: Odsjek za izgradnju i održavanje objekata.

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Ermanno Turcinovich Voditelj odsjeka za izgradnju i održavanje objekata 052/805-214 ermanno.turcinovich@rovinj-rovigno.hr
2 Senka Obšivač Voditelj pododsjeka 052/805-221 senka.obsivac@rovinj-rovigno.hr
3 Ivana Matijević Horvat Viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje objekata 052/805-261 ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr
4 Martina Medica Viša stručna suradnica za tehničke poslove i projekte 052/805-261 martina.medica@rovinj-rovigno.hr
5 Renata Maretić Juran Referent za pomoćne i tehničke poslove 052/805-221 renata.maretic@rovinj-rovigno.hr