Gradska uprava

Organizacijska shema

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno rad gradske uprave organiziran je po sljedećim uredima i službama:

  1. Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika
  2. Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i EU fondove,
  3. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata,
  4. Upravni odjela za izgradnju i održavanje objekata,
  5. Upravni odjel za upravljanje imovinom,
  6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i opće poslove,
  7. Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Opći podaci pravne osobe

Naziv JLS: GRAD ROVINJ-ROVIGNO
adresa: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj
OIB 25677819890
MB 2545918
šifra djelatnosti 8411 – opće djelatnosti javne uprave
žiro-račun 2340009-1837400006  Proračun grada Rovinja-Rovigno
IBAN HR93 2340 0091 8374 0000 6
SWIFT CODE: PBZGHR2X
PDV ID HR25677819890
odgovorna osoba: gradonačelnik, Marko Paliaga

 

Stranke se primaju:
Ponedjeljkom i petkom:
8.30-11.30 i 12.00-14.00
Srijedom i četvrtkom:
8.30 – 11.30
Utorkom se stranke ne primaju.

U razdoblju od 15.6. do 15.9.
stranke se primaju:

Ponedjeljkom i petkom:
8.00-10.30 i 11.00-14.00
Srijedom i četvrtkom:
8.00 – 10.30
Utorkom se stranke ne primaju.

Gradska uprava grada Rovinja – centrala 805 200
Ured Gradskog vijeća – 811 444, 805 206, fax 830 343

 

Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Pročelnica
Maria Črnac Rocco, tel 805 205, fax 830 343


Služba za unutarnju reviziju

Voditelj službe
Iva Vuljan Apollonio, tel 805 270, fax 830 343


Upravni odjel za društvene djelatnosti

Koordinator po ovlaštenju Gradonačelnika
Edita Sošić Blažević, tel 805 234, fax 811 017


Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove

Pročelnica
Martina Čekić Hek, tel 805 226, fax 805 224


Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

Pročelnik
Ivan Begić, tel 805 217, fax 811 074


Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata

Koordinator po ovlaštenju Gradonačelnika
Ermanno Turcinovich, tel 805 214, fax 811 074


Upravni odjel za upravljanje imovinom

Pročelnica
Sandra Sošić Pivac, tel 805 209, fax 830 343


Upravni odjel za komunalne djelatnosti i opće poslove

Koordinator po ovlaštenju Gradonačelnika
Ando Saina, tel 805 228, fax 805 213