Nezaposlenost i zapošljavanje na području Grada Rovinja

Nezaposlenost na području Grada Rovinja

U dole navedenoj tablici prikazano je kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2014. do kraja veljače 2018. godine.
Grafikon prikazuje nezaposlenost u Gradu Rovinju-Rovigno u 2017. do kraja veljače 2018. godine.

Tablica br. 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2014. do II/2018. g.

Godina Index
Mjesec 2018 2017. 2016. 2015. 2014. Index 18/17 Index 17/16 Index 16/15 Index 15/14
siječanj 586 669 748 865 985 87,6 89,4 86,5 87,8
veljača 595 699 770 912 1073 85,1 90,8 84,4 85,0
ožujak 568 619 790 910 91,8 78,3 86,8
travanj 313 395 526 555 73,2 75,1 94,7
svibanj 182 224 354 333 81,2 63,3 106,3
lipanj 149 196 304 261 76,0 64,5 116,5
srpanj 144 209 276 255 68,9 75,7 108,2
kolovoz 148 214 302 266 69,1 70,8 113,5
rujan 152 207 313 306 73,4 97,2 102,3
listopad 265 343 461 479 77,2 74,4 96,2
studeni 370 470 605 627 78,7 77,7 96,5
prosinac 426 531 630 723 80,2 84,3 87,1
Prosjeci 591 340 411 528 564 173,5 82,7 93,2 93,6

Izvor: Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove.

Grafikon broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno u 2017. do II/2018.g.

Izvor: Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove.

Zaposlenost na području Grada Rovinja

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem veljače 2018.g. u Gradu Rovinju-Rovigno je bilo zaposleno 6.810 osoba od kojih je kod pravnih osoba zaposleno 77,8%, kod fizičkih osoba 11,8%, kod obrtnika 7,9%, ostali 2,5%.

Tablica br. 2.: Kretanje zaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2017. do II/2018.g.

Godina Index
Mjesec 2018 2017. Index 18/17
siječanj 6.801 5.188 131,1
veljača 6.810 6.459 105,4
ožujak 6.769
travanj 7.782
svibanj 8.460
lipanj 8.951
srpanj 9.186
kolovoz 9.067
rujan 8.730
listopad 7.863
studeni 7.418
prosinac 7.182
Prosjeci 6.806 7.755 87,8

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Grafikon broj 2.: Kretanje zaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno u 2017. do II/2018.g.

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Izvješća o nezaposlenosti za 2018.

Izvješća o nezaposlenosti za 2017.