Nezaposlenost i zapošljavanje na području Grada Rovinja

Krajem travnja 2017.g. u Gradu Rovinju-Rovigno je bilo zaposleno 7.782 osoba od kojih je kod pravnih osoba zaposleno 75,7%, kod fizičkih osoba 14,5%, kod obrtnika 7,5%, ostali 2,3%.
U dole navedenoj tablici prikazano je kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2013. do kraja travnja 2017. godine.
Grafikon prikazuje nezaposlenost u Gradu Rovinju-Rovigno u 2016. do kraja travnja 2017. godine.

Tablica broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2013. do IV/2017. g.

Godina Index
Mjesec 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. Index 17/16 Index 16/15 Index 15/14 Index 14/13
siječanj 669 748 865 985 1060 89,4 86,5 87,8 92,9
veljača 699 770 912 1073 1151 90,8 84,4 85,0 93,2
ožujak 568 619 790 910 1019 91,8 78,3 86,8 89,3
travanj 313 395 526 555 765 73,2 75,1 94,7 72,5
svibanj 224 354 333 514 63,3 106,3 64,8
lipanj 196 304 261 397 64,5 116,5 65,7
srpanj 209 276 255 377 75,7 108,2 67,6
kolovoz 214 302 266 384 70,8 113,5 69,3
rujan 207 313 306 403 97,2 102,3 75,9
listopad 343 461 479 568 74,4 96,2 84,3
studeni 470 605 627 684 77,7 96,5 91,7
prosinac 531 630 723 767 84,3 87,1 94,3
Prosjeci 562 411 528 564 674 137 93,2 93,6 83,7

Izvor: Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove.

Grafikon broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno u 2016. do IV/2017.g.

Izvor: Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove.