Nezaposlenost i zapošljavanje na području Grada Rovinja

Nezaposlenost na području Grada Rovinja

U dole navedenoj tablici prikazano je kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2013. do kraja prosinca 2017. godine.
Grafikon prikazuje nezaposlenost u Gradu Rovinju-Rovigno u 2016. do kraja prosinca 2017. godine.

Tablica broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2013. do XII/2017. g.

Godina Index
Mjesec 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. Index 17/16 Index 16/15 Index 15/14 Index 14/13
siječanj 669 748 865 985 1060 89,4 86,5 87,8 92,9
veljača 699 770 912 1073 1151 90,8 84,4 85,0 93,2
ožujak 568 619 790 910 1019 91,8 78,3 86,8 89,3
travanj 313 395 526 555 765 73,2 75,1 94,7 72,5
svibanj 182 224 354 333 514 81,2 63,3 106,3 64,8
lipanj 149 196 304 261 397 76,0 64,5 116,5 65,7
srpanj 144 209 276 255 377 68,9 75,7 108,2 67,6
kolovoz 148 214 302 266 384 69,1 70,8 113,5 69,3
rujan 152 207 313 306 403 73,4 97,2 102,3 75,9
listopad 265 343 461 479 568 77,2 74,4 96,2 84,3
studeni 370 470 605 627 684 78,7 77,7 96,5 91,7
prosinac 426 531 630 723 767 80,2 84,3 87,1 94,3
Prosjeci 340 411 528 564 674 82,7 93,2 93,6 83,7

Izvor: Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove.

Grafikon broj 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno u 2016. do XII/2017.g.

Izvor: Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove.

Zaposlenost na području Grada Rovinja

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem siječnja 2018.g. u Gradu Rovinju-Rovigno je bilo zaposleno 6.801 osoba od kojih je kod pravnih osoba zaposleno 77,7%, kod fizičkih osoba 11,9%, kod obrtnika 7,8%, ostali 2,6%.

Tablica broj 2.: Kretanje zaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2017. do I/2018.g.

Godina Index
Mjesec 2018 2017. Index 18/17
siječanj 6.801 5.188 131,1
veljača 6.459
ožujak 6.769
travanj 7.782
svibanj 8.460
lipanj 8.951
srpanj 9.186
kolovoz 9.067
rujan 8.730
listopad 7.863
studeni 7.418
prosinac 7.182
Prosjeci 6.801 7.755 87,7

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Grafikon broj 2.: Kretanje zaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno u 2016. do XII/2017.g.

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Izvješće o nezaposlenosti