Gospodarstvo

FINANCIJSKI REZULTATI GOSPODARSTVA ROVINJA

 

OSNOVNI FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA ROVINJU (u kunama)

Naziv – svi 2015
Broj poduzetnika 829
Broj dobitaša 379
Broj gubitaša 450
Broj zaposlenih 4.440
Ukupni prihodi 6.595.775
Ukupni rashodi 3.934.228
Dobit prije oporezivanja 2.699.949
Gubitak prije oporezivanja 38.402
Porez na dobit 565.873
Dobit razdoblja 2.134.155
Gubitak razdoblja 38.481
Prosječne mjesečne plaće po zaposlenom 6.185

Izvor: FINA – osnovni financijski rezultati poduzetnika prema veličini za 2015. godinu.

Napomena:
Odsjek za gospodarstvo i europske fondove u svojim analizama i prikazima o stanju gospodarstva u Gradu Rovinj-Rovigno koristi informacije dobivene od FINA-e. Poduzeća su dužna predati svoja izvješća za prethodnu godinu do kraja mjeseca lipnja tekuće godine. Ostali podaci dobiveni su od Ministarstva gospodarstva, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore te tjednika Leader press, nakon što ove institucije revidiraju ekonomske podatke i pokazatelje za prethodnu godinu.