Gospodarstvo

FINANCIJSKI REZULTATI GOSPODARSTVA ROVINJA

 

OSNOVNI FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA ROVINJU (u kunama)

Naziv – svi 2016
Broj poduzetnika 884
Broj dobitaša 445
Broj gubitaša 439
Broj zaposlenih 4.679
Ukupni prihodi 4.919.567
Ukupni rashodi 4.323.331
Dobit prije oporezivanja 626.008
Gubitak prije oporezivanja 29.772
Porez na dobit 109.017
Dobit razdoblja 517.075
Gubitak razdoblja 29.856
Prosječne mjesečne plaće po zaposlenom 7.025

Izvor: FINA – osnovni financijski rezultati poduzetnika prema veličini za 2016. godinu.

Napomena:
Odsjek za gospodarstvo i europske fondove u svojim analizama i prikazima o stanju gospodarstva u Gradu Rovinj-Rovigno koristi informacije dobivene od FINA-e. Poduzeća su dužna predati svoja izvješća za prethodnu godinu do kraja mjeseca lipnja tekuće godine. Ostali podaci dobiveni su od Ministarstva gospodarstva, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore te tjednika Leader press, nakon što ove institucije revidiraju ekonomske podatke i pokazatelje za prethodnu godinu.

INFORMACIJA O GOSPODARSKIM KRETANJIMA U 2016. GODINI