Arhiva dokumenata

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2017.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2016.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2015.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2014.

Financijski izvještaji Grada Rovinja i proračunskih korisnika za 2014. godinu

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2013.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2012.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2011.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2010.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2009.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2008.

REBALANS PRORAČUNA GRADA ROVINJA ZA 2007.
PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2007.

PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2006.

GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna grada Rovinja za 2005. godinu
PRORAČUN GRADA ROVINJA ZA 2005. 

REBALANS PRORAČUNA ZA 2004.
PRORAČUN GRADA ROVINJA PLAN 2004.

REBALANS PRORAČUNA ZA 2003.
PRORAČUN GRADA ROVINJA 2003.