Porezni sustav

Porezni sustav Republike Hrvatske
The Croatian tax system

Državni propisi „Narodne novine“
1 Opći porezni zakon 115/16
2 Zakon o proračunu 87/08, 136/12, 15/15
3 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) i samouprave 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15
4 Zakon o porezu na dobit 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16
5 Pravilnik o porezu na dobit 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17
6 Zakon o porezu na dohodak 115/16
7 Pravilnik o porezu na dohodak 1/17
8 Zakon o doprinosima 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16
9 Pravilnik o doprinosima 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14
10 Zakon o porezu na promet nekretnina 115/16
11 Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina 1/17
12 Zakon o boravišnoj pristojbi 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14
13 Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu 70/16
14 Zakon o upravnim pristojbama 115/16
15 Zakon o sudskim pristojbama 26/03 – pročišćeni tekst, 125/11, 112/12, 157/13
16 Zakon o komunalnom gospodarstvu 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 147/14, 36/15

 

Gradski propisi objavljeno
1 Odluka o lokalnim porezima grada Rovinja
Napomena: Temeljem Odluke Ustavnog suda („Narodne novine“ 26/07) ne važe točke 3-5. u članku 2., podnaslovi III- V. te članci 13-28. Odluke o lokalnim porezima grada Rovinja
„Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno“ br. 12/01
2 Odluka o prirezu porezu na dohodak „Narodne novine“ br.133/06

 

KORISNI LINKOVI: